POUŽÍVÁME COOKIES

Webové stránky www.indiaforever.cz využívají pro svou optimalizaci a uživatelskou přívětivost, měření návštěvnosti, zacílení reklam a anonymní statistiky soubory cookies.

Třetí strany (např. Facebook.com, Google.com, Seznam.cz) mohou využívat soubory cookie, webové signály a podobné technologie ke shromažďování nebo získávání anonymních informací z tohoto webu.

Tyto informace mohou být využity k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Jako uživatel se můžete odhlásit od shromažďování dat a využití informací pro cílení reklam; máte přístup k mechanismu pro provedení takové volby např. na www.aboutads.info/choices.

Cílem využívání cookies je především:

  • optimalizace a zkvalitnění poskytovaných služeb
  • zvýšení efektivity projetku a snížení nákladů

Základní údaje provozovatele služby:

Viz stránka kontakt